Samen. Het begin.

De meeste Almeerders kennen het Eksternest nog van vroeger als natuurcentrum. Wie heeft hier niet middagen doorgebracht als klein kind lerend over en spelend in de natuur? Of wellicht ken je het nog van het radioprogramma Vroege Vogels.

Het Eksternest is één van de oudste gebouwen van Almere. En gelegen in het Vroege Vogelbos. Wat nu het Vroege Vogelbos heet is het oudste bos van Almere. Nadat in 1968 de Zuidelijke IJsselmeerpolder droog viel is kort daarna begonnen met het grootschalig inplanten van bossen. Een deel is hier in 1974 ingeplant.

Tien jaar later, in 1984, zijn er ook bomen geplant op toen nog open liggende plekken. In 1989 zijn vervolgens veel rijk bloeiende en vruchtdragende struiken geplant om vogels beschutting en voedsel te geven. Ook zijn toen boomsoorten geplant die in Almere niet zoveel voorkomen, zoals tamme kastanjes, walnoten en Amerikaanse eiken. In de beginjaren heette het bos 'Beginbos'.

In 1989 is een deel van het Beginbos - op initatief van de landelijke Bomenstichting - hernoemt in Vroege Vogelbos, ter gelegenheid van het - toen - tienjarig bestaan van het Vara-radioprogramma Vroege Vogels.

Een heel aantal jaren later is Triade eigenaar geworden van het gebouw. Na een felle brand in 2009 is een deel van het gebouw herbouwd en is het nu het horecacentrum zoals het nu in gebruik is.